• خانه
  • مدیریت پروژه
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شركت فناوران سينا سازه با بهره مندی از گروه مجرب مهندسی و طراحی، كليه فعاليت های مرتبط از جمله مشاوره، امكان سنجی، طراحی پايه و تفصيلی، تهيه مشخصات فنی برای مواد و تجهيزات را همراه با ارزيابی فنی، پيشنهاد فنی، انتخاب سازندگان را در محدوده كاری خود قرار داده است. در اين زمينه اين شركت با استفاده از معتبر ترين نرم افزارهای بروز مهندسی و آخرين ويرايش استانداردها، قادر به ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در بالاترين سطح خود ميباشد.

اين شركت به همت مهندسان با تجربه خود در زمينه نظارت كارگاهی و نظارت عاليه ، نظارت بر پروژه های نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاهی و صنايع پائين دستی پتروشيمی را عرضه می دارد.