درباره سینا سازه

شرکت فناوران سینا سازه با هدف فعالیت ثمر بخش در پروژه های نفت، گاز ، پتروشيمی، نيروگاهی و صنایع پائین دستی پتروشيمی و با بهره گيری از متخصصین مجرب در این راستا تاسیس شده است.
این شرکت با استفاده از تجارب مديريت و اجراي پروژه های صنعتی و برخورداری از سیستمهای نوین مدیریت ، مهندسی، تدارکات و تامین کالا ، قادر است در بازار پر رقابت امروز، جایگاه مناسبی برای خود در صنعت كشور فراهم آورد و نیاز صنایع ذیربط را برآورده نماید.

  • مدیریت پروژه logo contentامكان سنجی ، مطالعات فنی و اقتصادی

  • طراحی و انجام خدمات مهندسی و مهندسی خريد

  • تداركات كالا و تامين تجهيزات مكانيك ، برق ، ابزاردقيق

  • ساخت داخل تجهيزات (بومی سازی)

  • نصب و راه اندازی

موارد اشاره شده مجموعه خدمات فناوران سينا سازه می باشد كه با بهره گيری از متخصصين مجرب داخلی و خارجی و حضور در عرصه صنعتی اين مرز و بوم آماده ارائه خدمات می باشد.
این شرکت نماینده CFIholding فرانسه می باشد كه صاحب دانش فنی در طراحی و احداث اسيدهای معدنی و كودهای شيميائی می باشد.