آلومینیوم

آلومینیوم دومین فلز پرمصرف در جهان است و این به دلیل ترکیب منحصر به فرد خواص فلزی نظیر وزن کم استحکام بالا ماشینکاری خوب مقاومت به خوردگی هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مهم تر از هرچیز قابلیت بازیافت بسیار خوب است. آلياژهاى آلومينيوم معمولاً شامل 90-98 درصد آلومينيوم به اضافه يك يا چند عنصر ديگر به منظور بهبود خواص آلومينيوم هستند.

مقاومت به خوردگى: بسيارى از آلياژهاى آلومينيوم به علت تشكيل لايه اكسيدى طبيعى چسبنده به سطح، مقاومت به خوردگى اتمسفرى و شيميايى بالايى دارند.

هدايت حرارتى: آلومينيوم و آلياژهاى آن هدايت حرارتى بالايى دارند و همين عامل باعث مى شود در ساخت بسيارى از هيت سينك ها از آلومينيوم استفاده شود. ضريب هدايت حرارتى آلومينيوم237 W/m.K می باشد .

هدايت الكتريكى: آلومينيوم و برخى از آلياژهاى آن هدايت الكتريكى بسيار بالايى داشته و از اين لحاظ در ميان فلزات رساناى تجارى پس از مس در رد هى دوم قرار می گيرند.

نسبت استحكام/وزن: چگالى كم آلومينيوم باعث شده تا اين فلز براى ساخت آلياژهاى مهندسى مناسب گردد. گرچه استحكام آلياژهاى پايه آلومينيوم به اندازه استحكام قابل حصول در فولادها نيست، ولى نسبت استحكام به وزن اين آلياژها بالا بوده و با استفاده از آنها مى توان وزن بسيارى از سازه ها را كاهش داد. استحكام اغلب اين آلياژها را می توان از طريق رسوب سختى و يا كار سرد افزايش داد.

چقرمگى شكست: با توجه به منحنى تست كشش آلومينيوم، بسيارى از آلياژهاى آلومينيوم چقرمه بوده و قابليت جذب انرژى دو برابر فولاد را دارند و اين قابليت در كاربردهايى كه مقاومت به شكست ترد موردنياز باشد نظير سازه و شاسى خودرو به كار گرفته می شوند.

كارپذيرى: آلومينيوم و آلياژهاى آن را می توان در بسيارى از روش هاى فلزكارى كه نياز به كارپذيرى دارند (مانند اكستروژن، نورد، فورج و ... ) به كار گرفت.

Comparison of Terminology
International Canada France Germany GB Italy Japan
International Registration Record (AA) U.S.A. Specs ISO R209 Alcan NF A02-004

DIN

1700

DIN 17007 BS, BS-L, DTD UNI JIS
1050A Al99,5 1S A-5 Al99,5 3.0255 1B P-AlP99,5 .
1070A Al99,7 99.7 A-7 Al99,7 3.0275 . P-AlP99,7 .
1080A Al99,8 99.8 A-8 Al99,8 2.0285 1A P-Al99,8 .
-1199 . 99.99 A-99 Al99,98 R 3.0385 1 . .
1200 Al99 2S A-4 Al99 3.0205 1C P-AlP99,0 .
2007 . . A-U4Pb AlCuMgPb 3.1645 . . .
2011 Al-Cu6BiPb 28S A-U5PbBi AlCuBiPb 3.1655 FC1 P-AlCu5,5PbBi .
2014 Al-Cu4SiMg . A-U4SG AlCuSiMn 3.1255 H15 P-AlCu4,4SiMnMg .
2017A Al-Cu4Mg 17S A-U4G AlCuMg1 3.1325 H14 P-AlCu4MgMn A2017
2024 Al-Cu4Mg1 24S A-U4G1 AlCuMg2 3.1355 2L97/98

P-AlCu4,

5MgMn

.
2117 Al-Cu2Mg 16S A-U2G AlCu2,5Mg0,5 3.1305 2L69 P-AlCu2,5MgSi .
3003 Al-Mn1Cu D3S A-M1 AlMnCu 3.0517 . P-AlMn1,2Cu .
3004 . 4S; D4S A-M1G AlMn1Mg1 3.0526 . P-AlMn1,2Mg .
3005 . . A-MG0,5 AlMn1Mg0,5 3.0525 . . .
3103 Al-Mn1 3S . AlMn1 3.0515 N3 P-AlMn1,2 .
3105 . 4S; D4S . AlMn0,5Mg0,5 3.0505 N31 . .
5005A Al-Mg1 B57S A-G0,6 AlMg1 3.3315 N41 P-AlMg0,9 .
5049 . B4S A-G2,5MC AlMg2Mn0,8 3.3527 . . .
5050B Al-Mg1,5 A57S A-G1,5 AlMg1,5 3.3316 . P-AlMg1,5 .
5052 Al-Mg2,5 57S -5052 AlMg2,5 3.3523 . P-AlMg2,5 A5052
5056A Al-Mg5 56S; A56S . AlMg5 3.3355 N6 P-AlMg5 A5056
5082 Al-Mg4 . . AlMg4,5 3.3345 . P-AlMg4,4 .
5083 Al-Mg4,5Mn D54S A-G4,5MC AlMg4,5Mn 3.3547 N8 P-AlMg4,5 .
5086 . B54S A-G4MC AlMg4Mn 3.3545 (N5/6) P-AlMg4,4 .
5251 Al-Mg2 M57S A-G2M AlMg2Mn0,3 3.3525 N4 P-AlMg2Mn .
5454 Al-Mg3Mn B53S A-G3MC AlMg2,7Mn 3.3537 N51 P-AlMg2,7Mn .
5754 Al-Mg3 53S A-G3M AlMg3 3.3535 . (P-AlMg3,5) .
6005A (Al-SiMg) (51S) A-SG0,5 AlMgSi0,7 3.321 (H10) . .
6012 . . A-SGPb AlMgSiPb 3.0615 . P-AlSiMgMn .
6060 Al-MgSi 50S A-GS AlMgSi0,5 3.3206 H9 P-AlMgSi .
6061

Al-Mg

1SiCu

65S; CS5S -6061 AlMg1SiCu 3.3211 H20 P-AlMg1SiCu .
6082 Al-Si1Mg B51S A-SGM0,7 AlMgSi1 3.2315 H30 P-AlMgSi .
7020

Al-Zn4,

5Mg1

D74S A-Z5G AlZn4,5Mg1 3.4335 . P-AlZn4,5Mg .
7022 . 79S A-Z4GU AlZnMgCu0,5 3.4345 . . .
7075

Al-Zn

6MgCu

75S A-Z5GU AlZnMgCu1,5 3.4365 2L95/96 P-AlZn5,8MgCu A7075

 

ورق آلومینیوم:

Plate

ورق های نوردی آلومینیوم بر اساس استانداردهای MIL , JIS , GHOST , ASTM , DINتا ضخامت 250 mm عرضه می گردد .

 مقاطع آلومینیومی:

اصول تولید مقاطع آلومینیوم بسیار ساده است. یک بیلت آلومینیومی گرم با نیروی بسیار از حفره قالب عبور میکند و شکل قالب را به خود میگیرد ، دقیقا مانند بیرون زدن خمیر دندان از تیوب آن .

پروفیل با سرعتی بین ۵ تا ۵۰ متر در دقیقه تا طول ۲۰ تا ۲۵ متر تولید و بلافاصله توسط آب یا هوا خنک میشود بعد از سرد شدن به منظور تنش زدایی و صاف شدن پروفیل از دو طرف کشیده و در طول مناسب برش میشود. بنا به خواص و آلیاژ پروفیل عملیات حرارتی بر روی آن اعمال میگردد.

مقاطع آلومینیومی استاندارد:

Maghate

استفاده از مقاطع استاندارد این امکان را برای مشتریان فراهم میکند که در حداقل زمان و هزینه ممکن به محصول مورد نظر دست یابند.

میلگرد و تسمه:

Bars

مقاطع پرمصرف نظیر میلگرد تا قطر ۶۰۰ میلیمتر و تسمه های عریض را برای مصرف در صنایع مختلف عرضه مینماید. عمده این مقاطع از آلیاژهای سخت آلومینیوم و با روشهای کاملا علمی استاندارد تولید شده است. این محصولات معمولا در آلیاژهای ۲۰۲۴ و ۲۱۲۴ و ۲۰۳۰ و ۶۰۸۲ و ۶۰۶۱ و ۷۰۷۵ و ۷۱۷۵ عرضه میگردد.

پروفیلهای استاندارد:

طیف وسیعی از مقاطع پر مصرف در صنایع دریایی و هوایی نظیر نبشی سه پری لوله و ... به صورت پروفیل آماده یا قالب آماده تولید ، عرضه می گردد.

مقاطع اختصاصی:

Maghates

اصول تولید مقاطع آلومینیوم بسیار ساده است. یک بیلت آلومینیومی گرم با نیروی بسیار از حفره قالب عبور میکند و شکل قالب را به خود میگیرد ، دقیقا مانند بیرون زدن خمیر دندان از تیوب آن .

پروفیل با سرعتی بین ۵ تا ۵۰ متر در دقیقه تا طول ۲۰ تا ۲۵ متر تولید و بلافاصله توسط آب یا هوا خنک میشود بعد از سرد شدن به منظور تنش زدایی و صاف شدن پروفیل از دو طرف کشیده و در طول مناسب برش داده میشود. بنا به خواص و آلیاژ پروفیل ، عملیات حرارتی بر روی آن اعمال میگردد.