• خانه
  • تامین تجهیزات
  • تامين تجهيزات

تامين تجهيزات

شرکت فناوان سینا سازه با تجربه طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات از منابع معتبر خارجی و دارابودن نمایندگی شرکتهای معتبر جهانی، توانمندی تامین تجهیزات و ساخت داخل در گروه بندی های زیر را دارد: