جامد سازی گوگرد به صورت پاستیل

یکی از بهترین صورتهای جامد سازی گوگرد در ظرفیت های کم و متوسط، جامد سازی به صورت پاستیل (نیم کره) می باشد. در این روش تبادل حرارت به صورت برخورد غیر مستقیم گوگرد و آب خنک کننده انجام می گیرد.

در ابتدا گوگرد مذاب به یک روتور منتقل می گردد. این روتور، خود دارای سیستم گرمایشی برای ثابت نگه داشتن گوگرد مذاب می باشد و شامل تعداد زیادی سوراخ با قطر مشخص و چیدمان مرتب بر روی سطح آن می باشد.

PSSU3

در هنگام چرخش روتور گوگرد مذاباز پایین ترین سوراخها بر روی یک نوار نقاله فلزی می چکد. سرعت هماهنگ حرکت نوار نقاله و چرخش رتور باعث چیدن نیم کره های گوگرد به صورتی کاملاً مرتب روی نوار نقاله فلزی می گردد.

PSSU

زیر این نوار نقاله یک سیستم خنک کننده آب قرار دارد که با برخورد مستقیم آب زیر تسمه فلزی باعث خنک شدن پاستیل های گوگرد چیده شده روی تسمه می گردد. در انتهای نوار نقاله و بعد از آنکه پاستیل های گوگرد خنک شده و به دمای مناسب می رسد توسط یک کاردک از روی نوار نقاله قلزی جدا گردیده و توسط سسیتم انتقال مواد به نقاط مشخص منتقل می گردد.
آنچه مسلم است غبار تولید شده در این روش بسیار بسیار کمتر از روش گرانول سازی می باشد. در ضمن سایز محصول در این روش کاملا یکسان بوده و بین 4-2 میلیمتر قابل تنظیم می باشد.
رطوبت موجود در محصول به دلیل روش تولید آن (انتقال حرارت غیر مستقیم) بسیار کمتر از روش گرانول سازی می باشد. در ضمن نیز استقامت و پایداری پاستیل نسبت به خرد شدن و سایش بسیار زیاد بوده و با گذشت زمان مشخصات فیزیکی خود را حفظ می نماید.