جامد سازی گوگرد

در صنعت گوگرد، یکی از مهمترین موارد، بحث ذخیره، انتقال و جابجایی گوگرد می باشد. گوگرد خروجی از واحدهای بازیافت گوگرد، به صورت مایع می باشد. گوگرد را به دلیل ماهیت فیزیکی و ویسکوزیته حساس به دمای آن، تنها در رنج هایی از دما (145- 125 درجه سانتیگراد) می توان به راحتی ذخیره، منتقل و پمپاژ نمود. به همین دلیل همواره ذخیره کردن و جا به جا کردن گوگرد مذاب نیاز به بخار ویوتیلیتی های مربوطه دارد.
در بیشتر اوقات برای جابجایی و ذخیره گوگرد تولیدی واحدهای بازبافت گوگرد، از گوگرد جامدشده استفاده می کنند.معمولاً جامدسازی گوگرد به دو صورت گرانول و پاستیل قابل انجام می باشد.
آنچه که در جامدسازی گوگرد بسیار مهم می باشد این است که یک محصول گوگرد جامد شده بایستی شرایط زیر را دارا باشد:

  • خلوص بالا (که معمولا به رنگ زرد روشن می باشد).
  • حداقل شکنندگی و مقاومت در مقابل سایش
  • دوباره ذوب شدن آسان
  • حداقل رطوبت
  • پایداری مشخصات با گذشت زمان

معمولا 15% محصول گوگرد جامد، در هنگام جابجایی شکل خود را (گرانول یا پاستیل) را از دست می دهد و به اشکال کوچکتر می شکند. این درصد رابطه بسیار نزدیک به ضریب شکنندگی محصول دارد.
بیش از 50% گوگرد تولیدی در جهان در معاملات جهانی استفاده می شود لذا خیلی مهم می باشد که گوگرد جامد شده در هنگام جابجایی ها، دارای ایمنی بالا، پاک و عاری از گرد و غبار و نیز بادوام باشد.
در صفحات زیر در مورد روشهای مختلف جامد سازی گوگرد توضیحات بیشتری در دسترس می باشد:

  1. روش گرانول سازی گوگرد
  2. روش پاستیل سازی گوگرد