اخذ گواهینامه های بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت فناوران سینا سازه با همت کارشناسان خود و نیز نگاه والای مدیریت در انجام فعالیتها بر راستای استانداردهای جهانی، در تاریخ 1394/03/25 مفتخر به دریافت گواهینامه های بین المللی ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 و نیز HSE-MS تحت سیستم اعتبار بخشی Nobel Certification گردید.

  • 14001
  • 18001
  • 9001
  • HSE