گزيده طرحهای اجرا شده و در دست اقدام

واحد تولید کود کامل (NPK) پتروشیمی رازی

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

امکان سنجی احداث واحد نیترات آمونیوم پتروشیمی رازی

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

واحد تولید اسید سولفوریک، اسید فسفریک و کود تریپل سوپر فسفات

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

طراحی واحد بازيابي اتر

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

امکان سنجی توليد سولفات آمونيوم

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

امکان سنجی تولید همزمان NPK/DAP

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

طراحی و ساخت دراير CNG و احداث جایگاه های CNG

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

واحدهای تصفيه آب مناطق نفت خيز

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

واحد توليد هیپو کلریت سدیم

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

طراحی و احداث سيستم خنك كن نيروگاه سیکل ترکیبی نكا

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...

طراحی و احداث كارخانه لوله سازي ("LSAW 56)

توضیحات کامل به زودی بروزرسانی می گردد...