تیتانیوم

فلز تيتانيوم در محيط های فرسايشی و خورنده بسيار مقاوم مي باشد. امروزه در ايران علاوه بر صنايع هوايی و نظامی رويکردی خاص به اين فلز در صنايع شيميايی به خصوص در صنايع پتروشيمی ديده می شود که اين به نوبه خود باعث ايجاد مجال مناسبی جهت کار بر روی اين فلز و تهيه روشهای استاندارد توليد تجهيزات تيتانيومی در ايران می گردد.

شرکت فن آوران سینا سازه با تجارب چندین ساله کار با فلز تیتانیوم و آلیاژهای آن آماده ارائه خدمات تامین Raw Material و تجهیزات تیتانیومی میباشد:

 

  • 1
  • 11
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9