• خانه
  • تامین تجهیزات
  • تامین مواد و متریال

تامین مواد و متریال

شرکت فناوان سینا سازه با تجربه تامین مواد خام برای شرکتهای معتبر داخلی از منابع معتبر داخلی و خارجی و نیز دارابودن نمایندگی شرکتهای معتبر جهانی، توانمندی تامین مواد پر مصرف مورد نیاز صنایع را بشرح ذیل دارا می باشد: