جامد سازی گوگرد به صورت گرانول

بک واحد گرانول سازی گوگرد شامل بخشهای زیر می باشد:

 • مخزن نگهداری گوگرد مذاب
 • سیستم انتقال گوگرد مذاب به دستگاه گرانول سازی (Granulation Drum)
 • دستگاه گرانول سازی (Granulation Drum)
 • بخش های جانبی شامل آب فرآیندی و سیستم غبارگیر
 • سیستم جابجایی گوگرد جامد شامل نوار نقاله ها، سرند و هاپر

در شکل زیر نمودار فرآیندی مربوط به روش گرانول سازی گوگرد آورده شده است:

GSSU

همانطور که دیده می شود هسته اصلی این سیستم دستگاه گرانول سازی (Granulation Drum) می باشد که دارای 5 سیال ورودی می باشد. ورودی اصلی این دستگاه سولفور مذاب می باشد که از مخازن گوگرد مذاب منتقل می شود. علاوه بر گوگرد مذاب تزریق هوا، بخار و آب نیز به داخل این استوانه دوار جهت تولید گرانول با سایز مشخص 6-2 میلیمتر الزامی می باشد. گرانول خروجی از دستگاه گرانول سازی از یک سرند عبور کرده و سایزهای کوچکتر از 2 میلیمتر به استوانه دوار برگشت داده می شوند.


PSSU2

از آنجا که در روش گرانول سازی گوگرد توسط استوانه دوار تبادل حرارت به صورت برخورد مستقیم گوگرد با ذرات آب و بخار انجام می گیرد، لذا کنترل و جداسازی گرد و غبار تولیدی در این روش بسیار حایز اهمیت می باشد. جهت جدا سازی گوگرد معلق از هوای خروجی از دستگاه گرانول سازی معمولاً از یک سیستم غبارگیر و سیکلون استفاده می گردد.
محصول خروجی (گوگرد گرانول شده) به این روش دارای مشخصات زیر خواهد بود:

 • رنگ: زرد روشن
 • سایز: 6-2 میلیمتر
 • ضریب شکنندگی: 1% یا کمتر
 • درجه ریپوز: 27-25 درجه
 • رطوبت: حداکثر 0.15%
 • غبار: ناچیز (حداکثر 0.5% وزنی

GSSU2