• خانه
  • امکان سنجی
  • امکان سنجی و طرح توجیهی صنایع

امکان سنجی

امكان سنجي و طرح توجیهی صنایع

فناوران سينا سازه با تجربه فعاليت و احداث واحدهاي صنايع شيميائي و پائين دستي پتروشيمي ، يك شركت فعال در انجام بررسي هاي امكان سنجي واحداث واحدهاي صنعتي بصورت كليد در دست ميباشد.
گزيده صنايعي كه تا كنون مورد ارزيابي هاي فني اقتصادي ( Feasibility Study ) قرار گرفته اند بقرار ذيل ميباشند:

1) امکان سنجی واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 600 MTPD

2) امکان سنجی واحد تولید اسید فسفریک با ظرفیت 270 MTPD

3) امکان سنجی واحد کود TSP با ظرفیت 330 MTPD

4) امکان سنجی واحد تولید کود اوره با پوشش گوگردی (SCU)

5) امکان سنجی واحد تولید سولفات آمونیوم

6) امکان سنجی واحد تولید کود شیمیایی NPK

7) امکان سنجی واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 60 MTPD

8) امکان سنجی واحد تولید لوله GRP

9) امکان سنجی واحد تولید بتن سبک (AAC)

10) امکان سنجی واحد بازیافت pet